Registrer brugernavn og kodeord
 
Alle felter, der er markeret med en rød stjerne, skal udfyldes (*)

Brugernavn:

 *

Adgangskode:
()
 *

Gentag adgangskode:  *


Erklæring om håndtering af personoplysninger
 
Formålet med Easycruit er at lette Sampensions rekrutteringsproces og i den forbindelse gøre det muligt at foretage effektive vurderinger af og kommunikation med kandidaterne. I forbindelse med brugen af Easycruit modtager Sampension personoplysninger fra kandidaterne og behandler sådanne personoplysninger som et led i vurderingen af kandidaternes kompetencer og kvalifikationer.Det retlige grundlag for behandling af personoplysninger er, at man som kandidat med sin ansøgning giver sit samtykke til behandling af oplysningerne fremsendt via ansøgningen, hvor kandidaten vælger, hvilke typer af personoplysninger, han/hun ønsker at dele med Sampension, bla. ved at bruge uploadfunktionen i systemet.Sampension er den dataansvarlige for behandlingen af personoplysninger om kandidaterne, og alle spørgsmål vedrørende databeskyttelse kan rettes til Sampension via de dedikerede kommunikationskanaler, der stilles til rådighed af Easycruit.Easycruit er en cloudtjeneste udviklet af Visma. Visma-koncernen og deres underleverandører af it-tjenester kan således have adgang til personoplysninger om kandidater som en del af deres drift af tjenesten. Alle underleverandører er omfattet af databeskyttelsesaftaler for at sikre databeskyttelse i henhold til den standard, der følger af gældende databeskyttelseslovgivning (GDPR pr. 25. maj 2018), og underleverandører, der befinder sig uden for EU, er omfattet af overførselsmekanismer godkendt af EU-Kommissionen.Personoplysninger om kandidater behandles i Easycruit i forbindelse med rekrutteringsprocessen og i det omfang, det er nødvendigt, for at opfylde lovgivningen. Man kan til enhver tid gennemse sine gemte oplysninger. Hvis man ikke har redigeret i oplysningerne i 6 måneder, vil data blive slettet. Kandidater kan bruge funktionen "rediger min profil" på deres Easycruit-konto, hvis man ønsker at slette, uploade og redigere oplysninger.Kandidater kan til enhver tid kontakte den dataansvarlige, hvis de ønsker at gøre bruge af retten til at opnå adgang til, ændre eller slette personoplysninger, eller til at begrænse behandlingen i forhold til kandidaten, eller for at gøre indsigelse mod behandlingen samt retten til dataportabilitet. Derudover har kandidater ret til at indgive en klage til datatilsynsmyndighederne vedrørende behandlingen af deres personoplysninger.Samtykke Ved benyttelse af denne ansøgerdatabase accepterer du, at Sampension må bruge dine oplysninger i forbindelse med rekruttering og ansættelse i Sampension. Du giver samtidig samtykke til at du vil indgå i evt. videre dialog mhp. rekruttering, herunder brug af profil-værktøjer i forbindelse med evt. samtaleforløb. Du kan trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til HR-afdelingen.

  Jeg accepterer vilkår for anvendelse *